Lori Mandjikian

Lori Mandjikian

Masters Student

Lori Mandjikian aka MS student aka mouse whisperer